HISTORIEK LIMBURGSE VLEUGELS

top

1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014  - 2015 - 2016 - 2017                bronvermelding

 

last update:2014-12-26
       
 

Limburgse Vleugels

 
1955

 

De promotor voor het bekomen van een vliegveld in Genk was dhr Leon Wolters uit Tongeren. Hij schrijft rond nieuwjaar 1955 een verzoekschrift aan het schepencollege van de gemeente Genk. Er werden 5 mogelijke vestigingsplaatsen voorgesteld: ten noorden en ten zuiden van de Zonhoverweg, het Klotbroek (Wetsandkuil), ten zuiden van de Hengelhoefstraat en ten noorden van het vormingsstation te Zwartberg. Deze laatste locatie genoot de voorkeur omwille van de gunstige bodemgesteldheid. Het college was principieel akkoord (7/1/1955) en Zwartberg werd als terrein gekozen. De burgemeester en schepenen werden op 7 mei door een schrijven op de hoogte gebracht van de oprichting van een Limburgse vliegclub met de benaming: AERO-LIMBURG vzw. De statuten verschenen in het staatsblad van 6 augustus. Dhr Bijnens, schepen van openbare werken was de gemeentelijke vertegenwoordiger.

Op 1 september werd een akkoord bereikt met het ministerie van verkeerswezen, bestuur der luchtvaart om de verlaten en demonteerbare gebouwen van Kiewit over te plaatsen naar Zwartberg. (pas op 20/03/1957 werd bij schrijven uitdrukkelijk bepaald dat de Regie der gebouwen het genot van de loods en de bijgebouwen afstaat aan de gemeente Genk voor de duur van 20jaar aan 1Bfr. per jaar. )

Eerst diende de meterhoge heide gemaaid waarna de piste door het ministerie werd goedgekeurd. Het vliegen op een zandpiste was van korte duur wegens het verzanden. Een Duitse professor deed de suggestie een bepaalde grassoort te gebruiken maar die voldeed evenmin. Tenslotte werd de piste volledig met een grasmat bedekt. Dit was efficiŽnt en bleef tot iedereens voldoening in gebruik.

klik hier voor een persartikel

 
top    
1956 Het vliegveld krijgt een omheining.

De eerste monitor was de heer Blavier (+) uit Verviers, die enkele uren per week kon besteden aan zijn taak. Er werd een piper cub aangekocht, doch de club kwam in financiŽle moeilijkheden.

Op 2 september werd reeds een eerste vliegmeeting georganiseerd op het nieuwe vliegveld, een kort verslagje klik hier

 
top    
1957 Op 5/07/1957 werd een nieuwe vereniging gesticht: de vzw LIMBURGSE VLEUGELS. De statuten van deze vereniging verschenen in het staatsblad van 27/07/1957. AERO-LIMBURG verliet het vliegveld van Zwartberg en het terrein werd aan de nieuwe vereniging overgedragen. Dhr L. Bijnens werd de nieuwe voorzitter, burgemeester G. Bijnens en de heren Heynickx, Pijls en FranÁois vervolmaakten het bestuur.

De doelstellingen van de vereniging waren:

1. kennis van de luchtvaart bevorderen, verspreiden en beoefenen met een sportief en opvoedend doel.

2. steun verlenen aan alle ondernemingen gericht op luchtvaart, -propaganda en -kennis.

3. roepingen te verwekken voor het personeel van de Belgische luchtmacht, zowel burgerlijk als militair

Bij de oprichting van de vzw stelden de stichters zich persoonlijk verantwoordelijk voor het financieren van de aangekochte vliegtuigen.

De uitbating van het vliegveld werd door het schepencollege toevertrouwd aan de vzw LIMBURGSE VLEUGELS

 
top    
1958 De uitbating werd verlengd met 1 jaar. Nadien gebeurde deze verlenging stilzwijgend

.

Deze foto dateert uit de vroege jaren van de club. Enkele tweedekkers (Tiger moth en SV4?) zijn goed zichtbaar. Een pipercub staat voor de hangar

Op 28 september werd een vliegmeeting georganiseerd, klik hier voor de uitnodiging.

 
top    
1959

In de beginjaren zijn gelukkig heel wat foto's genomen, we hebben een greep uit deze fotoverzameling bij mekaar gebracht in volgend album  klik hier

Op 19 juli werd een groots opgezette internationale vliegmeeting georganiseerd met een hele grote vertegenwoordiging van zweefvliegtuigen (Lo 100; fauvel; Ka6) Zlins, SV4 en pipercubs. Klik hier voor de affiche en de sponsors

Op 7 juli verongelukte de SV4b met nummer V44 tijdens een lage acrovlucht. Piloot Vrancken werd hierbij gewond. De crash wordt toegeschreven aan controleverlies. (bron: Willy Bruyninckx - crashes SV4 in België en website)

 
top    
1960

Een tiger Moth als sleper. Rechts in de lucht vliegt een Auster voorbij. Aan de kledij te zien is deze foto gemaakt in de vroege jaren 60.

 
top    
1961 Een luchtfoto van het vliegveld waar je al twee lijnvluchtpistes kan zien. Waarschijnlijk in 1960 of 1961 genomen.

 

De OO-MCI SV4b kwam in 1961 naar Zwartberg. In een verslag van de vzw aan alle piloten wordt onder andere vermeld dat er door de zweefvliegers 146 uren gevlogen werd op 259 starts. Lees hier het verslag helemaal. Op 10 april deed zich een zeer ernstig ongeval voor op de heide tussen Zwartberg en Opglabbeek waarbij twee toestellen van de club totaal vernield werden en de beide piloten het leven lieten. Het sleepvliegtuig, een Tiger Moth OO-EVL met piloot Raymond Lantin en het zweefvliegtuig, een Rohnleche OO-ZUZ met piloot Xavier Delwaide kwamen in de problemen en stortten neer. Alle hulp kwam te laat.

Het krantenartikel

Op 4 juni ontvangt Marcel Schrijvers uit Genk zijn beperkte vliegvergunning.
 

 
top    
1962

Op 17 juni organiseerden de Limburgse Vleugels opnieuw een groots opgezette vliegmeeting. Klik hier voor het krantenartikel uit hBvL ter aankondiging van dit evenement.

Een verslag uit hBvL deel 1 en deel 2 en het verslag uit het Volk

Op 29 juli ontvangt Marcel Schrijvers na een geslaagde praktische proef met de Tiger moth OO-MOT het brevet van privaat piloot.

 
top    
1963

De foto hierboven dateert uit de begin jaren 60. Aangezien er 5 lijnbesturingspistes en de grote tarmacpiste te zien zijn, gaat het waarschijnlijk een foto uit 1963 zijn.

 

Samenstelling van het bestuur vd Limburgse Vleugels vzw

ere-voorzitter: Gerard Bijnens, burgemeester Genk

voorzitter: L. Bijnens; schepen van openbare werken, Genk

Ondervoorzitters:Renť Vanschoenbeek, schepen financies,Genk

                          Jan RaŽ, personeelschef Mijn Zwartberg

Secretaris-pleincommandant:   Mathieu Heynickx, Bocholt

Schatbewaarder:                     Theo Pijls, Lanklaar

bestuursleden:                         Jozef Savelkoul, Bree

                                              Jos Legrand, Zolder

                                              Henri Lemmens, Bree (was ook voorzitter van de modelsectie)

 

Internationale vliegmeeting te Zwartberg - Genk om 15u

programma:

- welkom door Trek-air, genk

- Acrobatie op zweefvliegtuig

- vrije val door de para's "Spa"

- akrobatie op radiogeleid vliegtuig door Dhr Louis

- SV4 van het belgische leger - akrobatie

- akrobatie van de Tipsy Nipper

- Voorstelling door de Royal Air Force van een V- bomber, de legendarische Avro Vulcan

- doorgang van een straalvliegtuig Fouga Magister

- Luchtakrobaten "De Rode Duivels" van het belgische leger

- Demonstratie door parachutist Lemoigne

- verrassingsattraktie

- Nipper-ballonjacht

- samensprong door de para's "Spa"

- Sluitingsgroet

 Een krantenknipsel over deze meeting klik hier

In dit drukke jaar werd volgende folder verspreid, klik hier

Op 12 mei ontvangt Marcel Schrijvers zijn toelating om zweefvliegtuigen te slepen na een opleiding op de OO-MCI (tiger moth)

 
top    
1964

Op 7 juni werd opnieuw een groots opgezette vliegshow opgezet met onderandere deelname van F-84 en Hunters. Ook de Vulcan was weer van de partij.

het krantenartikel met de aankondiging vind je hier en hier

Het verslag uit het Belang van Limburg : hier en hier

Marcel Schrijvers heeft aan dit vliegfeest deelgenomen met de OO-ALY (piper cub). In zijn logboek worden twee vluchten geregistreerd, een op 6 juni met de vermelding "oefening vliegfeest" en op 7 juni met de vermelding "vliegfeest"

 
top    
1965

Ook dit jaar kwamen de Limburgse Vleugels in het nieuws met een primeur, de jongste pilote van ons land kreeg haar vleugels. Michele Carlier was op dat moment nog geen 18.

Een verslag

Ook werd er dit jaar opnieuw een vliegmeeting georganiseerd, ditmaal op 30 mei. . Het programma - een programmafolder - een doorgangsbewijs

 
top    
1966

Het bestuur maakte dit jaar promotie voor het zweefvliegen via een rondschrijven. (lees hier)

Tijdens de jaarlijks georganiseerde luchtrally werd de vertegenwoordiging van de Limburgse Vleugels verdienstelijk derde. Een verslag

Op 23 oktober nodigde het bestuur alle leden uit op een gezellige dansavond. de uitnodiging

Michel Notelaers in de Tiger Moth OO-ACI

 
top    
1967

De club beschikt over een vaste monitor voor het opleiden van piloten voor motorvliegen.

Op 5 augustus werd de 10 jarige verjaardag van de club gevierd met een vliegshow die de toeschouwers de Red Devils en een grote delegatie van de belgische luchtmacht voorschotelde, met onder andere F104 starfighter, F84 thunderstreak en SV4b (les Manchots).

De kennisgeving

het programma

De officiële uitnodiging

Krantenartikel hBvL ; krantenartikel Het Volk

Jaarlijks tijdens de Ronde van Frankrijk worden er dagelijks krantjes over de laatste nieuwtjes uit de Ronde uitgegeven door Het Volk. (het beroemde krantje met de muis, voor de ouderen onder ons). Deze krantjes werden per vliegtuig naar Genk getransporteerd. Een artikel

 
top    
1968

Op 19 mei werd de jaarlijkse vliegmeeting georganiseerd.

een krantenartikel uit hBvL

 
top    
1969

Dit toestel, een SV4, geschilderd in een mooi geel kleurenschema, is een product van de Franse licentiebouw. Het werd in mei 1951 afgeleverd aan de Aeroclub de Cognac.
Het kwam reeds op 24 november 1965 naar BelgiŽ en vloog, als OO-CKZ bij o.a Publi-Air te Grimbergen en de Limburgse Vleugels vzw te Zwartberg.
Het werd in april 1972 uit het register geschrapt en verdween toen totaal uit beeld. Weer was het Gerrit Titeca die dit toestel
van de ondergang redde en het, begin de jaren tachtig, terug vliegklaar maakte.
Het werd op dat moment voorzien van een Gipsy Major motor en als G-AIYG verkocht in Engeland.
Het was de Engelse eigenaar die het toestel in de huidige kleuren schilderde, hij bracht tevens het wapenschild van Berchem aan op de romp.
Hij ging er immers vanuit dat de Stampe fabrieken zich in die gemeente bevonden.
In 1995 kwam deze SV terug naar BelgiŽ als onderdeel van het Antwerp Stampe Center

De zwevers waren dit jaar erg actief zoals op het volgende filmpje duidelijk te zien is: http://www.youtube.com/watch?v=Hb-DDQ-kE3A&feature=related

Op 25 oktober werd bij de zwevers het seizoen afgesloten met een wedstrijd Doellandingen. Een verslag uit de krant

Deze foto van de piper Apache OO-AOL werd in 1969 gemaakt voor het toenmalige houten clubhuis, er is dan nog geen sprake van een toren.

 
top    
1970

Men beschikt op dit moment over volgende toestellen

voor de opleiding:   2 Piper cub, 1 Jodel en 1 Morane 880 B (driezitter)

voor reizen en rondvluchten: 1 Morane 892, 1 Mooney-super 21 (beide 4 zitters)

De zweefclub heeft:

voor de opleiding: 1 RhŲnlerche

voor de meer gevorderden: de Spatz en de Bergfalke

als prestatiezwever : de Mucha

 

 een krantenartikel over de zweefclub

 

In de jaren 60 en 70 werden regelmatig airshows gehouden. Juist te dateren zijn de volgende foto's niet, ze roepen wel herinneringen op.

Dit jaar ging de show door op 24 mei.

 

Nederlandse Harvard in de opleidingskleuren

 

Een fieseler Storch

 

2 marchetti's in volle actie

 

Een formatie met 2 Harvards

 

en veel volk op de afspraak

 

een CAP 10

 

Een display door de la patrouille de France, het legendarische Franse stuntteam met fouga magister

Op 15 maart crasht de OO-ALY pipercub met een andere pipercub, P-WAN. Dit leidt in 1972 tot de schrapping van de OO-ALY

 
top    

1971

 

 

 

 

 

nog in de jaren 70 maar zonder juiste datering is volgend filmpje gedraaid

http://www.youtube.com/watch?v=d2UZtUtFveM

 

Op 03/04/1971 werd door Armand Pien de KA-13 met immatriculatie OO-ZKP gedoopt en nam hij voor dit toestel het peterschap waar. Clublid Helmut Sodermanns maakte hiervan een mooi filmpje

 

http://www.youtube.com/watch?v=p-sMhep8ZWg

Een verslag uit het Volk van de jaarlijke vliegmeeting die dit jaar werd geteisterd door het slechte weer waardoor onder andere de aangekondigde Franse Mirages niet kwamen opdagen. Toch bleek het geheel een succes zoals je kan lezen in het artikel.

Op 30 oktober huldigde Minister Bertrand de gloednieuwe verkeerstoren in. Een verslag en de uitnodiging

 
top    
1972 De 15de vliegmeeting werd geteisterd door slecht vliegweer maar kende toch een groot succes zoals je kan lezen in het artikel uit het Volk  
top    
1973

Enkele leden van de Limburgse Vleugels namen deel aan de Rally van Malta in de Cessna Skymaster (push-pull) van Jef Savelkoul. Op de foto zie je Michel Notelaers, Jean Noelmans, Jef Stultjens en Jef Savelkoul voor de OO-GCM

 
top    
1974

In januari werd tijdens de jaarvergadering onderandere medegedeeld dat dhr Notelaers zijn brevet als beroepspiloot haalde in 1973, de heren Spaepen en Rommens slaagden in het brevet van check-piloot

het verslag

Enkele foto's uit het privť-album van een clubpiloot. De dag van zijn maidenvlucht en enkele toestellen die toen bij de club ingeschreven stonden.

de inschrijving voor de solovlucht

de laatste instructies

taxieŽn naar de runway, toen nog op gras

en airborne

 
top    
1975

Op 3 augustus werd een vliegmeeting georganiseerd waarvan hier de timing te lezen is.

nog enkele foto's uit de jaren 70

Reims-Cessna FR.172H Reims Rocket

1942 Piper PIPER L4H, C/N: 12008 (vliegt nu in Engeland als G-AHIP

Morane Saulnier MS883 Rallye 115 (OO-JNH) staat nu op een paal als reclame voor een verhuurbedrijf

Piper PIPER L4H

 
top    
1976

Op 27 juni organiseerde de club haar jaarlijkse meeting, waarvan hier de timing te lezen valt.

deelname van o.a. De Red Devils, Red Arrows, C-130, tipsy Nipper, S-58 sikorsky, F4 Phantom, Frecce Tricolori, enz....

mogelijk werd dit filmpje tijdens deze meeting gedraaid: https://www.youtube.com/watch?v=Q0Y5EpAivG8

Enkele foto's van deelnemers aan vliegmeetings in de jaren 70:

 
top    
1977

Op 25 en 26 juni vierde de club haar 20-jarig bestaan met enkele feestelijke activiteiten.

De uitnodiging

krantenartikel 1 ; krantenartikel 2

Een foto van de Jodel D-120  OO-FDR met de terrils van Waterschei op de achtergrond.

 
top    
1978

Ook dit jaar stond een vliegmeeting op het programma met onderandere een deelname van de legendarische Spitfire, de Fieseler Storch en wel het originele toestel waarmee Mussolini werd bevrijd in 1943, een F-15, Mirage, Starfighter, Marchetti, Harvard enz...

Op youtube staat een fimpje van deze organisatie http://www.youtube.com/watch?v=Q0Y5EpAivG8

een artikel

 
top    
1979

Zicht op de (gras)piste, de nieuwe hangar aan de andere kant van het clubhuis staat er en als je goed kijkt zie je aan de modelpistes dat men het nieuwe clubhuis aan het bouwen is, de eerste verdieping moet nog opgemetseld worden.

 
top    
1980

Op vrijdag 20 juni 1980 bracht de club hulde aan haar voorzitter, Leo Bijnens. Tijdens deze viering werd Dhr Bijnens, die voorzitter werd bij de opstart van de club tot Ridder in de Kroonorde benoemd door minister Leo Delcroix.

De uitnodiging

een artikel uit de Mijnstreek

 
top    
1981

Het duoNotelaers - Spaepen nam deel aan de 1ste AIR TRANSAT : Parijs - New York - Parijs met de OO-LVS Mooney "Spirit of Limburg"

Dat deze rally niet helemaal zonder gevaar was, kan je lezen in een artikel uit Flight International van juni 1981.

'Air Transat update
SIXTY-FIVE competitors started thefirst transatlantic air race (Air Transat)on June 6 and 7 from Le Bourget and late on June 8, the first competitor was preparing to leave Bridgeport,Connecticut, on the return leg to Paris. The first to arrive in Bridgeport was a Cessna Centurion sponsored by Radio Tele Luxembourg and flown by pilots Stoll and Alvisse.By that evening, 13 aircraft had arrived,including a Mooney Mustang, Piper Saratoga, Windecker Eagle, Partenavia P.68 and a Panther Navajo which was twice refuelled in flight and made the crossing non-stop. Bad weather had forced a Dragon Rapide to remain in Narsassauk, Greenland.
Three aircraft had retired at Manchester,Prestwick and Stornoway,two with mechanical problems and one forced to return to Prestwick after three hours in icing en route for Iceland.
Other problems included loss of radio contact with a Robin and a Mooney, while a Cessna 172 suffered an instrument failure and had to be guided by a SAR helicopter into Shannon.Each aircraft carried two ADFs or equivalent direction finding equipment as well as an HF SSB radio and special survival equipment. Additionalfuel tankage has been limited to 15 per cent above the published gross weight of each aircraft. The staging points were Le Bourget, Shannon,Prestwick, Stornoway,, Reykjavik, Godthaab,Sondestrom, Goose Bay, Gander, Moncton and Bridgeport.
The four classes of aircraft were single-engine, twin-engine up to 3 tons,twins over 3 tons and jets. Two prizes will be awarded in each class, one for total flight time less the 24hr in New York and time taken at Canadian inspection procedures, and one judged on handicapped times. By Wednesday evening 15 competitors had completed the race and had landed at Beauvais.
First across the line was the Cessna Centurion flown by Stoll and Alvisse with a total flight time of 40hr 34min.By midnight on Saturday 45 aircraft had returned to Beauvais, eight had retired and the rest were delayed en route by bad weather.
• As we go to press, Jacques Masserot and Oliver Recoing are still missing in a Piper Comanche 260. They left Gander on Tuesday June 9 on a direct flight to Paris with enough fuel for 17hr of flying (2hr more than needed). Radar contact was lost at 1517 GMT but an amateur radio operator is reported to have picked up a distress signal some hours later. So far SAR. aircraft have discovered nothing.'

 
top    
1982

Op 4 juli vierden de Limburgse Vleugels hun zilveren jubileum met opnieuw een grootse vliegshow.

De uitnodiging

het artikel uit het Belang van Limburg

het artikel uit De Koerier

 
top    
1983    
top    
1984

Michel Notelaers neemt deel aan de TransAfricaine Aeriënne : Paris - Libreville - Paris. met de Moone yOO-ABS

 
top    
1985    
top    
1986

De paraclub organiseerde dit jaar haar 2de Black Mountain Boogie van 21 tot 29 juni met meer dan 200 deelnemers van over de hele wereld.

het artikel

Op 22 juni moest de Morane OO-LMB met 3 kinderen die een luchtdoop kregen aan boord, een noodlanding uitvoeren op de Europalaan, ter hoogte van het op en afrittencomplex nr 32. De inzittenden kwamen er met de schrik en enkele schrammen vanaf, het toestel had veel schade.

het verslag

 
top    
1987 Een uitreksel uit het jaarverslag 1986 van 14 juli 1987  
top    
1988    
top    
1989    
top    
1990 Op 26 januari gaf de club het volgend verslag uit van het vliegjaar 1989  
top    
1991    
top    
1992    
top    
1998

Belangrijk jaar voor EBZW.

Op 7 mei maakte het Belang van Limburg bekend dat er een bouwvergunning voor de verharding van de piste was afgeleverd. Het artikel

De graspiste werd geasfalteerd in de loop van augustus (zie het artikel van hBvL) en september en is officieel in gebruik vanaf  25 september 1998.

 

 
top    
1999

Er verschijnt een artikel in Het Belang van Limburg waarin Michel Notelaers terugblikt op een jaar verharde piste.

Nog verschenen in het Belang dit jaar is een artikel over een van onze meest actieve piloot-bouwers Toon Jacobs en zijn vrouw Thea

 
top    
2001    
top    
2002    
     
2003    
top    
2005

Mooney M20J MSE  OO-LVR

 

Cessna Caravan OO-JEE van de paraclub

 

Een prachtige Pilatus P7 met Amerikaanse kentekens, met thuisbasis EBZW

 
top    
2006

Zo ziet EBZW er vandaag uit. Er is nog een lijnbesturingspiste en de grote tarmacpiste. Links boven kan je wel nog twee grascirkels zien. De vierde piste heeft plaats moeten ruimen voor de hangar met parkeerverharding links onder de lijnbesturingspiste.

 

Volgens de website van de Limburgse Vleugels zijn op dit moment volgende toestellen ingeschreven in Zwartberg:

- Mooney M20J  : OO-LVT

 

- Mooney M20J  : OO-LVR

- Cessna 172 : OO-TRJ

- Cessna 172 : OO-CIR

- Cessna 152 :  OO-ANM

- Cessna 152 Aerobat : OO-LVJ

- Cessna 152 :  OO-TRD

 

Bij de zweefclub zien we:

- KA-7 .:  OO-ZMJ  

- KA 8b: OO-ZAU

- KA 8b: OO-YBA

- ASK13 : OO-YJJ

- ASK13 : OO-ZKP

- ASK18 : OO-YVM

- ASK21 : OO-ZFW

 

Daarnaast zie je volgend toestel heel vaak in Zwartberg,

het is het werkpaard van de ParaClub Vlaanderen (www.pcv.be )

- Pilatus P6 Geronimo  OO-PCV

 

 

 
top    
2007 De huidige sleper van dienst. (OO-LVN Piper Pawnee)

 

 

 

 
top    
2008

07/02/2008:

Een ogenschijnlijk gewone routinevlucht zorgde bij de landing even voor wat opschudding toen bleek dat het neuswiel van de Beech 76 Duchess  (OO-ERD)niet naar buiten kwam. Dankzij de koelbloedigheid van de piloot bleef het bij een neusschuiver zonder veel erg. Het toestel werd pas in het begin van 2009 opgehaald voor herstelling in Grimbergen.

http://www.youtube.com/watch?v=e7XCwh2owLs

 

september.

In september vierde de Limburgse Vleugels hun 50 jarig bestaan. Enkele van de clubtoestellen vormden voor deze gelegenheid een formatie boven het veld.

Heel wat volk was op deze mooie nazomerdag aanwezig. Ook een grote delegatie van de modelafdeling was present.

 

De collega's van de zweefvliegclub op het vliegveld maakten ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de club een mooie collage

http://www.youtube.com/watch?v=DJA__V54dPM

 

Bij de zwevers werd de OO-LVN vervangen door de OO-LVI

 
top    
2009 Een van de eerste vluchten van de ASK 13 in het nieuwe jaar.

.......

Op 28 februari werd de parabak al klaargemaakt

.......

EBZW verwelkomt jaarlijks vele, soms zeldzame maar altijd boeiende oldtimers. Deze verzameling werd op 7 augustus gespot

.......

Op 28 augustus enkele toestellen die al dan niet permanent gestald zijn in Zwartberg op de foto gezet

.......

Op 13 september werden deze "vreemde vogels" gespot

 

 

.......

Gespot op 26 september

 

Verder op de piste ging een opendeur van de Nederlandse Amateur Vliegtuigbouwers, waarvan clublid Toon Jacobs een zeer actief lid is

 

Paraclub Vlaanderen is zoals reeds jaren het geval ook dit jaar weer erg actief.

Op 6 november werd er definitief afscheid genomen van de OO-TRD, roemloos gedemonteerd op een aanhangwagen verdween het toestel na een jarenlange dienst op het vliegveld in Zwartberg

...........

Op 19 november even langs gelopen op een mooie hersftdag om wat bezoekers te fotograferen

OO-CRG

OO-LVJOO-PRG

G-11G-15

PH-TEY

Enkele dagen later werd een wedstrijd Doellandingen gehouden, meer bepaald op 21 en 22 november:

OO-LVIOO-YJJ

OO-YJJ landingOO-ZMJ

OO-ZMJ landingsleepstart

.........

5 december

Een nieuw clubtoestel is gearriveerd. Een cessna 172 met digitaal dashbord

 
top    
2010

30 januari

Enkele opnames van toestellen op het besneeuwde veld, kwestie van het jaar goed te beginnen.

Een in Noorwegen geregistreerde Cessna was ook al op het appél (Met dank aan Pé Maassen voor het ter beschikking stellen van de foto)

 

................

4 maart

OO-LVA en OO-ANM

 

.............

25 maart

enkele clubtoestellen zijn volop in actie

 

Een vreemde eend in de bijt, een soort microjager die dienst deed als requisiet voor een filmopname.

 

...........

17 april

De leden van de zweefvliegsectie zijn eveneens in volle actie

Een oldtimer uit de Pilatus stal, de PC-3 die wel vaker EBZW aandoet. Een prachtig toestel met een 'schitterende' finish

...........

5 juni

Nog meer van de zweefvliegsectie

Veel bedrijvigheid bij de zwevers

OO-TPA in de hangar en OO-LVA in volle glorie

OO-ANM on approach en OO-LVJ na touchdown

De parabak komt binnen voor een nieuwe lading parachutisten

Het clubgedeelte van het vliegveld met links de hangars en rechts het clubhuis.

 

..........

3 oktober

De Gyro-copter van Toon Jacobs, een van de privé-piloten die hun toestellen stationeren op EBZW. Deze gyrocopter is een tweezitter. Volgens de piloot is het een zeer eigenstabiel toestel dat zeer weinig last heeft van de wind.

Een oude vertrouwde Morane- Saulnier OO-API en nog een toestel van Toon Jacobs, ditmaal een zelfbouw Poitiers 2zitter

De OO-TRJ is het hele jaar door veelvuldig gebruikt voor opleiding en uitstappen. Op de rechterfoto een zicht vanaf de NO kant van het vliegveld.

   
top      
2011

Dit jaar is begonnen met een zeer strenge en lange winter, waardoor het vliegverkeer vrij laat op gang is gekomen in vergelijking met voorgaande jaren.

..........

5 maart

een greep uit de toestellen die vandaag in actie kwamen op EBZW. De laatste foto laat een van de bloeiende bedrijven zien die op het vliegveld gevestigd zijn. SAS, Smets Aviation Service

............

12 maart

Onderstaande toestellen zijn allemaal gestationeerd op EBZW.

.............

24 maart

Een greep uit de activiteiten die in en rond de bedrijven op EBZW dagelijks plaatsvinden.

............

21 april

Vandaag crashte de OO-EBT, een toestel dat regelmatig EBZW aandoet vanuit de thuisbasis Gosselies (Charleroi) omstreeks 11u. In nog onduidelijke omstandigheden geraakte het toestel bij een doorstart in de problemen, sloeg over zijn linkervleugel weg, raakte het gras naast de piste, tolde enkele keren rond en kwam daarna tot stilstand. De piloot werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij door een alerte brandweerman die met zijn familie een terrasje deed aan het clubhuis uit zijn toestel werd bevrijd.

De foto werd gemaakt met mijn gsm, vandaar de mindere kwaliteit.

Mei

Enkele beelden van activiteiten

In juli zijn deze toestellen gespot

Augustus...

Oktober...

In november verraste Toon Jacobs met een nieuw toestel.

   
top      
2012

In maart werden enkele interessante toestellen gespot

In april heb ik opnieuw heel wat toestellen kunnen vastleggen en ook een duidelijk beeld van de vernieuwingen aan de toren kunnen vastleggen.

Op 1 mei wat activiteiten bij de zwevers kunnen vastleggen en een aantal vaste gebruikers van het vliegveld kunnen spotten.

Ook deze Norman Islander was voor service op EBZW in mei

En nog in mei was het mogelijk om de eerste foto's te maken van het nieuwe project van Toon Jacobs, een P-51 Mustang op schaal 3/4

....

Op zaterdag 9 juni ging er een wedstrijd para-jump door op het vliegplein. Sal maakte hiervan een filmpje

.....

Enkele vliegbewegingen kunnen vastleggen op 23 juni:

....

Op 6 juli deze beelden kunnen vastleggen van de startprocedure vana de T-28 Trojan van Luc Hellings:

www.youtube.com

....

Op 31 juli werd mij de aanwezigheid van een eerder apart beschilderde Piper Pawnee gemeld.

...

Op 23 september heb ik de LVT kunnen vastleggen tijdens het vertrek:

....

19 december: Ondanks het mindere weer, veel "fog" op lage hoogte, toch geprobeerd om de nieuwe modelpiste te fotograferen vanuit de Impulse 100 van Luc Hellings. (met dank hiervoor aan Luc). Het was een leuke vlucht maar de zichtbaarheid was niet goed, we zullen de foto's nog eens moeten overdoen op een meer helder moment.

   
top      
2013

Maart

een doordeweekse zaterdag in maart geeft de vliegtuigliefhebber op EBZW heel wat om naar te kijken. Activiteiten en toestellen genoeg.

Van helitraining over replica's tot classics, alles kan je zien op EBZW.

Zelfs vanuit Oostenrijk komen toestellen naar Zwartberg.

 

April

Opnieuw "volle bak" op de piste van EBZW. Naast de Mooney, de piper en de parabak vliegen ook bezoekers af en aan.

Het goede weer brengt ook de leden van de paraclub naar buiten. De Caravan brengt hen naar de dropzone even verderop.

 

Een caravan en een 172 voor de hangar van SAS

Pilatus is ook goed vertegenwoordigd.

En niet te vergeten een van de paradepaardjes op EBZW, de Trojan van Luc Hellings. Iedere keer weer een waanzinnig mooi geluid als dit prachtige toestel start en opstijgt.

 

Een oude glorie verlaat op een aanhangwagen EBZW. (OO-ZUX)

 

Mei

Ook de zwevers laten zich niet onbetuigd.

Opnieuw een opmerkelijk toestel uit eigen rangen. De Stemme S10 van Luc Thijs laat iedere toeschouwer weer even in volle verbazing achter. Knap staaltje techniek hoe de propellor ontvouwt vanonder de uitschuifbare neus.

 

Juni

Enkele oldtimers.

En nog meer zwevers

Startklaaar en wachtend op een nieuwe lift naar de thermiekbellen.

 

 

 

Tussendoor vertrekt nog een motorbak, terwijl de zweefvliegtuigen mekaar in hoog tempo aflossen.

 

Augustus

Dat hier iemand leven uitgeraakte, is op zich al een mirakel. Wel opvallend dat de kooi waar de piloot en passagier zitten vrijwel intact is gebleven.

 

Op 16 augustus werd de club opgeschrikt door een ernstige crash van een bezoekend vliegtuig. De Bucker Jungmann D-3150 crashte net na het opstijgen achter het einde van de startbaan na een motorstoring. De piloot en zijn passagier kwamen er gelukkig met lichte verwondingen vanaf. Het toestel is volledig vernield. Het ging hier over een Bücker Bü 131 Prototype (D-3150) - Dit prototype vloog voor het eerst op 27 april 1934, aangedreven door een 80pk Hirth HM 60R 4 cylinder in lijn motor

 

In de bedrijven langs de piste gaat het dagelijkse werk altijd door. Enkele buitenlandse klanten worden hier geholpen.

 

september

Op zaterdag 21 september 2013 is clubgenoot Toon Jacobs verongelukt tijdens tests met zijn CRICRI (PH-THE) op het vliegveld van Marville in Noord Frankrijk. Toon was al jaren als luchtvaartenthousiast, bouwer en piloot samen met Thea, zijn vrouw, een graaggeziene gast op vele luchtvaartmanifestaties.Zijn passie was en is een blijvende inspiratie voor vele anderen.

december

The Mighty trojan kwam herhaaldelijk in actie. In december een opname gemaakt van start en vertrek:

Ook de PC-7 werd op hetzelfde moment voorgevlogen:

   
top      
2014 januari

Het nieuwe jaar startte opnieuw met een plots overlijden, Robert Zimmerman werd na een vlucht onwel en overleed tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis. Robert en zijn partner zullen de meesten onder ons zich het best herinneren als piloot en co-piloot van de zilveren Pilatus PC-3.

 

februari

De kogel is helemaal door de kerk. Er komen twee nagelnieuwe hangars op de plaats van de oude gebouwen die nu de clubtoestellen huisvesten. Om ze niet te snel te vergeten nog wat foto's

     

   

   

 

Maart

Het oude lesmodel is nog eens bijgewerkt, het doet al vele jaren dienst om aspirantpiloten de eerste stappen te laten zetten in het besturen van een vliegtuig.

 

Het mooie, zachte voorjaarsweer brengt heel wat vliegbeweging mee op EBZW. Zowel zwevers als motortoestellen maakten veelvuldige starts.

 

   

   

De Stemme S6 laat niemand onberoerd. Het is een mooi gestroomlijnd slank toestel, voor de een een motorzwever, voor de ander een motorbak met goede zweefeigenschappen. In ieder geval is het toestel goedgekeurd voor het slepen van zweefvliegtuigen

     

 

Daarnaast is de grote en eerder plompe Trojan eerder een gedrocht. Toch is dit toestel, eenmaal in de lucht een even wonderbaarlijke verschijning. De zware 9 cylinder dreunt dat het een lieve lust is en trekt het zware toestel vlot naar hogere luchtlagen.

   

 

April

Deze maand werden opnames gemaakt voor een jeugdprogramma "De Blacklist" met Tom Waes, in opdracht van Ketnet. De resultaten zullen in november te zien zijn op de openbare omroep. Deze opnames werden zowel door de modelsectie, de zweefsectie als de motorsectie ondersteund.

 

 

Verder waren deze maand enkele opvallende bezoekers te  zien, onder andere deze zeer speciaal beschilderde Skyvan.

   

   

Mei

Nog een bezoeker uit de Pilatusfamilie. De PC-21 is nog steeds een zeer effectief en kostenbesparend zakenvliegtuig.

   

Deze Dyn'Aero MCR-4S met Franse registratie kwam op onderhoud.

     

Juli

De Black Mountain Fly-in had af te rekenen met erg slecht weer waardoor zowel een groot aantal toestellen als ook de grote massa wegbleef. Jammer want er was veel tijd en energie gestoken om alles vlekkeloos te laten verlopen. Er waren toch nog een aantal toestellen naar EBZW afgezakt, onder andere enkele Harvards. Klik op de onderstaande foto voor meer impressies

november

De Peruviaanse luchtmacht trainde op EBZW met de PC-6. Jaakbo maakte een vlucht mee en kon enkele leuke kiekjes maken.

     

   

Nog enkele filmpjes van de training

    

Nog enkele beelden om een mooie middag eind november:

   

     

   

En tot slot, het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw. (Klik op een van de onderstaande foto's voor meer beelden - met dank aan Eric K. (Jetpropdlx) en zijn quadcopter)

   

   
top      
2015      
top      
2016      
top      
2017 31 maart: Na 39 jaar geven Josy Palmen en zijn partner An de uitbating van het clubhuis door aan Melissa Di Bernardo en Mattia Caramazza uit Zwartberg.

                      

   
top      

 

Bronvermelding:

Heidebloemke, Genk - Aero modeller, GB - google, eigen fotocollectie, fotocollectie en data van Salvatore Barile, FAI kalenderarchief, VML-tijdingen, album website LVmodelafdeling, website Limburgse vleugels, fotocollectie van Kris Reumers, persoonlijk archief Martin Aerts, film- en fotocollectie Helmut Sodermanns, fotocollectie Peter.Maassen, fotocollectie Harry Clerx (via Camiel Schlangen), fotocollectie Eric Kennis, fotocollectie Michel Notelaers

top